loader

Hakkımızda

image

HK MEDİKAL tek kullanımlık tıbbi ürün imalatı , yüksek teknoloji kullanılan entegre tesislerde, Sağlık Bakanlığı ürün yeterlilik ve denetimine uygun olarak gerçekleştirilir. Hammaddelerin ve diğer girdilerin seçimi ve kabulü, üretimin özellikleri dikkate alınarak kalite EN ISO 9001, EN ISO 13485 ve 93/42/EEC Avrupa Birliği Sağlık Yasası koşullarına uygunluğunu kanıtlayan biyolojik, kimyasal ve fiziksel testler uygulanarak yapılır. Girdiler, uluslararası standartlarına gereklerine uygun olarak depolanır. Tek kullanımlık tıbbi ürün üretimi toplam 3.000 m2 'lik temiz odalarda (clean room) gerçekleştirilir. ürünlerin biyolojik yükü bu temiz odalarda kontrol altında tutularak sterilizasyon güvenliği sağlanır. Tek kullanımlık tıbbi ürünler, önceden belirlenmiş raf ömürleri süresince steril durumlarını koruyan ambalaj malzemeleri kullanılarak, temiz odalar içerisinde tam otomatik paketleme makinalarında ambalajlanır. Sterilizasyon işleminde Etilen Oksit kullanılır. Yüksek teknolojili donanımlar ile ISO 11135 standardına uygun olarak sterilizasyon güvencesi sağlanır. Müşteri isteklerini zamanında karşılayabilmek amacıyla HK MEDİKAL ürünleri 3.500 m2 'lik alanda depolanır . Satış sonrası destek hizmetleri birimimiz, uzman kadrosuyla, koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefler. Gerekli teknik desteği, kullanım ve koruyucu bakım eğitimlerini verir. Amasya, İstanbul, Ankara, merkezlerimiz ile yurtiçi ve yurtdışı servis ağının hizmetinizdedir. HK MEDİKAL ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre boyutlarını göz önünde bulundurur. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda hareket ederek gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için ürün ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini kontrol altında tutar. Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korur ve geliştirir.

  • Sağlık sektöründeki yenilikleri izleyerek ürün gamını geliştiren, medikal cihaz sektöründe yenilikçi ve lider,
  • Kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, uygun fiyatlı ürünleri pazara sunan,
  • Yasa ve kurallara (Medikal Cihaz Yasası ve ISO 13485 gibi) uygun çalışan,
  • Pazara sunulan ürünün standartlarda öngörülen teknik spesifikasyonlara sahip olmasını garanti eden
  • Üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayarak ürün kalitesini yükselten
  • Organizasyon içerisinde bulunan her çalışanın kalite bilincini yükseltmek için gerekli tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek aynı misyon, vizyon ve strateji etrafında toplanmasını sağlayan ve ortak bir kurumsal kültür oluşturan,
  • Müşteri isteklerinin ve yasal beklentilerin karşılanması için kalite sisteminin etkin çalışmasını sağlayan
  • Mevcut kalite sisteminin etkinliğini ve kalite politikası doğrultusunda oluşturulan kalite hedeflerini sürekli gözden geçirip iyileştirme faaliyetleri için kaynakları sağlayan bir şirket olmaktır.